شماره تماس تهران : 02188209941

شماره تماس ماهشهر: 67-06152369566

فكس: 06152369512

درباره شرکت دانش افزار ماهان

فعاليت اصلي شركت دانش افزار ماهان، طراحي و توليد نرم افزارهاي تخصصي ميباشد. عمده مشتريان ما شركت هاي بزرگ دولتي و خصوصي، صنايع نفت، پتروشيمي، برق و بنادر ميباشد. تخصص، تعهد، صداقت و پيگيري از ويژگي هاي كاركنان و محصولات شركت ما ميباشد. همچنين شركت دانش افزار ماهان داراي رتبه 4 در رشته توليد و پشتيباني نرم افزارهاي سفارش مشتري از شوراي عالي انفورماتيك كشور مي باشد.